banner

Akcja charytatywna
im. Eli Bednarkiewicz

Działania CSR TEB Akademia

O Eli

Ela Bednarkiewicz –  przez wiele lat była dyrektorem ds. PR w TEB Akademii. Zawodowo – inspirująca, kreatywna, profesjonalna. Do tego wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka, empatyczna, wzbudzająca zaufanie. Znała smutki i radości otaczających ją osób, dla wielu była przyjaciółką, powiernikiem.
Z wykształcenia - pedagog, z zawodu - PR-owiec, z pasji - reportażystka (kształcona w Szkole Reportażu Mariusza Szczygła), fotografka, miłośniczka street art-u...uważna obserwatorka, zawsze gotowa wyciągnąć pomocną dłoń.

Otwarta, ciekawa ludzi i świata. Obserwowała, fotografowała, pisała,
słuchała i pomagała.

Bliskie jej sercu były przede wszystkim dzieci – potrafiła je zrozumieć, adekwatnie pomóc i zaangażować wiele osób do niesienia pomocy. Potrafiła „porwać ludzi” dla sprawy.

Odeszła w czerwcu 2017 roku, po walce z chorobą nowotworową. W historii TEB Akademii, a przede wszystkim w pamięci jej koleżanek i kolegów z pracy pozostanie na zawsze jako człowiek wyjątkowy, nie do zastąpienia.

Jej inicjatywy i pomysły
żyją do dziś.

Zostało wiele dobra.

O akcji

Akcja charytatywna im. Eli Bednarkiewicz zrodziła się z potrzeby serc jej koleżanek i kolegów, ze swego rodzaju tęsknoty za jej dobrą energią. Empatia, dobro i człowiek – to trzy najważniejsze wartości, które stawiamy w centrum akcji, ponieważ wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i dzielenie się dobrem to to, czego uczyliśmy się od Eli.
Ela często przynosiła do naszej firmy różne inicjatywy i pomysły na pomoc dzieciom - z dziećmi z domu dziecka rozegraliśmy mecz piłki nożnej, innym razem wystawiliśmy dla nich przedstawienie, według scenariusza napisanego przez Elę. 
Chcemy nadal nieść dobro tym, którzy na co dzień go nie doświadczają.

Celem akcji jest realna pomoc finansowa dla inicjatywy lub instytucji charytatywnej, której działalność poświęcona jest dzieciom.
Zadaniem osób, biorących udział w akcji jest znalezienie inicjatywy, którą warto wesprzeć i przygotowanie zgłoszenia w oryginalnej, kreatywnej formie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, jury wybierze jedną inicjatywę, która otrzyma wsparcie w kwocie 10 000 zł. Następnie inicjatywa ta stanie się celem zbiórki pieniężnej, prowadzonej wśród pracowników Grupy TEB Akademia.

1 czerwca

29 czerwca

6 lipca

24 sierpnia

14 września

start akcji

końcowy termin zgłoszeń

wybór zwycięskiej inicjatywy

start „zbiórki” w Grupie TEB Akademia

zakończenie akcji

Aktualności

Sprawdź, co dzieje się w pierwszej edycji Akcji

Podsumowujemy pierwszą edycję

Pierwsza edycja Akcji charytatywnej im Eli Bednarkiewicz przechodzi do historii. Mimo dynamicznej sytuacji za oknem, dzięki kreatywności i otwartym sercom pracowników TEB Akademii oraz Uczelni Wyższych na konto Fundacji Strefa Integracji trafiło 15 tys. zł. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli do tego swoją cegiełkę i przekazujemy kilka słów od samych obdarowanych:

Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za całą Akcję, za zgłoszenie naszej Fundacji (Aniu, dzięki <3), za wszystkie wpłaty. I za przywołanie wspomnienia Eli. Biorąc pod uwagę fakt, że najwyraźniej nadchodzą trudne czasy, pieniądze, które udało się zebrać, przydadzą się Fundacji tym bardziej. Wykorzystamy je jak najlepiej. 
Dziękujemy i pozdrawiamy, 
Olga i Tomek Kierstanowie
Fundacja Strefa Integracji 

Adres wideo

Wesprzyj Fundację Strefa Integracji!

Czas na drugi etap akcji charytatywnej im. Eli Bednarkiewicz. Do 14 września 2020 wszyscy Pracownicy Grupy TEB Akademia mogą wesprzeć finansowo Fundację Strefa Integracji, która pomaga dzieciom z zespołem Downa i ich rodzicom. Wsparcie dla Fundacji wpłacamy na konto bankowe:
Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji
Jarochowskiego 101/12
60-129 Poznań
64 1600 1404 1079 2615 7000 0001
z dopiskiem “wpłata na poczet Akcji charytatywnej im. Eli Bednarkiewicz”.

Założycielka Fundacji - Olga Kierstan - ma wiadomość dla wszystkich darczyńców, obejrzyj wideo. 

 

 

 

Adres wideo

Mamy zwycięską inicjatywę!

10 000 zł od TEB Akademii oraz wszystkie indywidualne datki od Was i od wszystkich pracowników uczelni z Grupy TEB Akademia trafią do Fundacji Strefa Integracji!
Spośród siedmiu zgłoszonych inicjatyw, działających na rzecz dzieci, jury w drodze głosowania i dyskusji wybrało właśnie Strefę Integracji – Fundację, która swą opieką otacza dzieci z zespołem Downa oraz ich rodziny. 

Mamy nadzieję, że licznie przyłączycie się do zbiórki pieniężnej na rzecz Fundacji – zbiórka rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 14 września. Szczegóły wkrótce!

Adres wideo

Jaką Przyjaciółką była Ela?

W kolejnym odcinku cyklu Poznaj Elę, Ania Czarkowska opowie o Przyjaźni. O trwałej, prawdziwej więzi, która łączyła ją z Elą. 

Adres wideo

Poznaj Elę - mówi Piotr Lisiecki

Kolejny film z cyklu Poznaj Elę przybliży Wam nieco postać Eli jako PR-owca, kreatywnej, inspirującej koleżanki z pracy. 
Wspomnieniami dzieli się Piotr Lisiecki.

START!!!

1 czerwca ruszyła pierwsza edycja Akcji charytatywnej im. Eli Bednarkiewicz. Jest to inicjatywa szczególna ze względu na patronkę akcji - Elę, której postać i wartości chcemy mieć na stałe w naszej pamięci, w pamięci naszej firmy. Poprzez zaangażowanie w akcję - pomoc dzieciom - chcemy spożytkować dobrą energię, którą pozostawiła wśród nas Ela.

Adres wideo

Poznaj Elę - cykl historii osobistych

Cykl Poznaj Elę to filmy i wypowiedzi tekstowe pracowników TEB Akademia, które są bezcenną pamiątką po Eli, jej żywym obrazem, pełnym emocji i osobistych historii. To namiastka tego, co na co dzień w życie naszej firmy i ludzi wnosiła Ela.
Swoimi wspomnieniami dzieli się Paweł Zeller.