Grupa TEB Akademia

w liczbach

17,5%

udziałów w rynku uczelni niepublicznych w Polsce (studia I stopnia, rok 2016 wg. opracowanie własne n/p danych GUS)

25 lat

na rynku szkolnictwa wyższego

7

udanych procesów konsolidacji uczelni

62 080

studentów i słuchaczy uczelni z Grupy TEB Akademia (stan na 1/12/2017)

500

mln zł pozyskanych środków unijnych

11+1

Grupę TEB Akademia tworzą: Wyższe Szkoły Bankowe z wydziałami, Wyższa Szkoła Filologiczna, Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia w Poznaniu