Grupa Merito

w liczbach

21%

udziałów w rynku uczelni niepublicznych w Polsce w 2021, dane GUS (I, II stopień)

28 lat

na rynku szkolnictwa wyższego

8

udanych procesów konsolidacji uczelni

102233

studentów i słuchaczy uczelni z Grupy Merito (stan na 1/12/2022)

675

mln zł pozyskanych środków unijnych

12+1

Grupę Merito tworzą: Uniwersytety WSB Merito, Uniwersytet Dolnośląski DSW oraz Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito