Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
Merito Sp. z o.o.

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

Kancelaria

tel. 571 312 569

NIP 778-13-41-402

REGON 631249751

KRS 0000096209

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy: 1.120.000 zł opłacony w całości

Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Potocki

E-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów:

tel. 532 549 387