placeholder

Szanujemy nawzajem swoje umiejętności, wiedzę, ale i czas. Dbamy o jasność zasad i celów, efektywność spotkań i tempo podejmowania decyzji. Tak, aby nasza praca była dobrze zorganizowana, przynosiła pożądane skutki, i była źródłem satysfakcji.

placeholder

Współpraca to istota naszego działania: słuchanie i rozumienie argumentów, otwartość i szacunek, sprawna komunikacja. Wspieramy i rozwijamy te cechy, dbając o jakość trybu spotkań i przestrzeganie organizacyjnego ładu.

placeholder

Wiedzę i umiejętności pomnażamy każdego dnia, wdrażając nowe rozwiązania, poszukując szans rozwoju, realizując kolejne, często pionierskie projekty.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Spotkałam tu wiele osób o bliskim mi systemie wartości, nastawionych na człowieka. Cieszę się, że pracuję wśród ludzi interesujących i inspirujących, takich, z którymi po prostu dobrze i ciekawie się rozmawia.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Możliwością do pogłębienia wiedzy i poszukiwania nowych pomysłów są z jednej strony projekty, których się podejmujemy, ale i studia podyplomowe oraz MBA. Możemy korzystać z pełnej oferty uczelni z Grupy TEB Akademia na preferencyjnych warunkach. To unikalna wartość pracy dla branży edukacyjnej.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Cenię elastyczny czas mojej pracy. Dzięki temu mogę bez stresu, w dogodny dla mnie i dla firmy sposób godzić zawodowe zadania ze sprawami osobistymi, które nie zawsze da się przewidzieć i zaplanować na czas "po pracy". Jest to ważny przejaw zaufania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Projekty, które realizujemy są często pionierskie, odważne, na tyle innowacyjne, że wymagają od nas ciągłego poszerzania wiedzy. Najbardziej cenię to, ile uczymy się przy każdym nowym zadaniu - szukamy wiedzy w zewnętrznych źródłach, zbieramy dane, uczymy się od siebie nawzajem.

Dołącz do nas

Tu odnajdujemy to, co ważne w naszym zawodowym życiu

Siłą TEB Akademii są ludzie, ich talenty i ambicje. To oni budują twórcze i skuteczne zespoły, wyznaczają cele i poszukują innowacyjnych sposobów ich realizacji. Odnoszą sukcesy, uczą się na błędach, nigdy nie nudzą się w pracy.

Praca w TEB Akademia to:

 • możliwość skorzystania z pakietu dodatków pozapłacowych: opieka medyczna Medicover, karta Multisport, ubezpieczenie na życie Generali 
 • dodatkowe dni wolne w roku
 • możliwość podjęcia studiów podyplomowych na preferencyjnych warunkach 
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy – szkolenia, spotkania z ekspertami, literatura fachowa 
 • elastyczny czas pracy
 • wsparcie zespołu, tworzącego kreatywne środowisko pracy

 

Aktualnie mamy 7 ofert pracy.

 • Administrator IT

  Poznań

 • Specjalista ds. PR

  Wrocław

 • Specjalista ds. analiz internetowych

  Poznań

 • Specjalista ds. Wsparcia Aplikacji

  Poznań

 • Developer integracyjny

  Poznań

 • Analityk procesowy

  Poznań

 • Zastępca Dyrektora Działu Technologii Informacyjnych

  Poznań